تبلیغات
روزایه خوبمون

روزایه خوبمون

میشود با هم بودن را به رخ دنیا کشید میشود خط خطی کرد فاصله را... میشود لبریز شد


هنگامی كه دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ،

دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم

كه درهای باز را نمی بینیم[ پنجشنبه 7 خرداد 1394 ] [ 06:13 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات

•◕✖▒دلـ♥ـم خـیـلی بــیــشتــر از حـجـمــش پـــُر اســت •◕✖▒

•◕✖▒پــُـر از جــایِ خــالـیِ ♥تـــو♥•◕✖▒

•◕✖▒پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو •◕✖▒

•◕✖▒پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن•◕✖▒

•◕✖▒در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تــ♥ـــو•◕✖▒

•◕✖▒پــُـر از حــس پــرواز•◕✖▒

•◕✖▒پــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو ♥•◕✖▒


[ سه شنبه 29 بهمن 1392 ] [ 07:59 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظراتمثل كشیدن كبریت در باد

دیدنت دشوار است

من كه به معجزه ی عشق ایمان دارم

می كشم

آخرین دانه ی كبریتم را در باد

هر چه بــــــادا بــــــــــاد![ جمعه 1 شهریور 1392 ] [ 05:21 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظراتگاهے وقتا توے رابطـﮧ ها نیازے نیست طرفت بـهت بگـﮧ  : بـــــــــــــرو !
همین کـﮧ  روزها بگذره  و یادے ازت نگیره  ...همین کـﮧ  نپرسـﮧ  چجورے روزا رو بـﮧ  شب مےرسونے... همیـن کـﮧ  کار و زندگے رو بهونـﮧ  مےکنـﮧ ...همیــن کـﮧ  دیگـﮧ  لا بـﮧ  لاے حرفاش دوستت دارم نباشـﮧ  و همیــن کـﮧ  حضور دیگران توے زندگیش پر رنگ تر از بودن تو باشـﮧ  ...
هزار بار سنگین تر از کلمـﮧ  ے برو واست معنا پیــدا مےکنـﮧ !!!
پس برو قبل از اینکـﮧ  ویرون تر از اینے کـﮧ  هستے بشے
...!!!
طبقه بندی: گوناگون، 
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات


زیر ِ بـــــارآن مے ایستَم


میگویَند مــُـــد است ایـن روزهـــآ

عشـــــق بازے زیر ِ بارآن

با اشک هاے ابـــــر ....

دل نِمے سوزانَم بَراے ابرے کہ اَز شِدت گِریــہ

بــہ هِقـــــ هـِــــق افتاده است

دِلَم بَراے خُـــــودَم مے سوزَد

كه از فِشار دِلتَنگــــــے

خیلی وَقت است نَفَسَـــــم بُریده بُریده و بَند استـ


[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات...دﯾـﮕـﺮان ﻣـﯽ ﭘـﺮﺳـﻨـﺪ؛ ﺑـﯿـﺪاری؟ آری ﺑـﯽ"دار"م ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﮔـﺮ "دار"ی داﺷـﺘـﻢ... ﯾـﺎ ﻗـﺎﻟـﯽ زﻧـﺪﮔـﯽ ام را ﺧـﻮدم ﻣـﯽ ﺑـﺎﻓـﺘـﻢ... ﯾـﺎ زﻧـﺪﮔـﯽ ام را ﺑـﻪ "دار" ﻣـﯿـﺎوِﯾـﺨـﺘـﻢ. .. و ﺧـــــــﻼﺻــــ ــــ ــ ـ ﺑـــﯽ" دار" ﺑــــﯽ "دار"م..


[ پنجشنبه 24 اسفند 1391 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات


مـــن چقــدر دلتنگــــم

و چقدر تشنــــه لبخند کسی کـــه بــــــاران را میشناسد

دریـــــا رامیفهمد

و میداند سنگ سنگ است و نبـــــاید پــــــرتــاب کرد... 


[ شنبه 28 بهمن 1391 ] [ 06:18 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات

تعداد کل صفحات : 9 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قـآلبـ