تبلیغات
روزایه خوبمون - پـــرســ ـش

روزایه خوبمون

میشود با هم بودن را به رخ دنیا کشید میشود خط خطی کرد فاصله را... میشود لبریز شد

خــدیا پــرســـشـی دارم

رهــا کـــن آسـمـان هـا را ، بـیـا ایـن جـا قـضـاوت کـن


بـبـیـنـم در زمـیـن یـک مــرد پـیـدا مــی کـنــی یـا نــه؟

تـو هـم مـثـل هـمـه ، امـروز و فـردا مـی کـنـی یـا نـه؟

بـنـدگـانـت را از نـنـگ آدم بـودن و بـیـهــــوده فــرسودن ،

مبـــرّا می کنی یا نه ؟

... بـــرای آخــــریـن پــرســـــش

قیامت را بگو ، مـــــــــردانه ، برپا می کنی یا نه ؟[ یکشنبه 14 خرداد 1391 ] [ 11:53 ق.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات      قـآلبـ