تبلیغات
روزایه خوبمون - گاهی

روزایه خوبمون

میشود با هم بودن را به رخ دنیا کشید میشود خط خطی کرد فاصله را... میشود لبریز شد

گاهــی دلتـــــــــــ بهانــه هــایی می گــیرد کــ ــه خودتـــــــــ انگشتــــــــ بــه دهانــــ می مانیــــ...

گاهـــی دلتــنگی هایــی داری کـــ ــه فقــط بایــد فریــادشــان بزنــی اما سکــوتـــــ می کنیـــ ...

گاهـــی پشیمانــی از کـــرده و ناکــرده اتـــــــ...

گاهـــی دلــتـــــ نمی خواهــد دیروز را به یــاد بیــاوری، انگــیزه ای بــرای فــردا نــداری و حالـــ همـــ کــه...

گــاهی فقــط دلت میخــواهد زانو هایتـــ را تنگـــ در آغوش بگــیری و گوشــه ای گوشــه تریــن گوشه ای...! که می شــناسی بنشینی و"فقــط" نگاه کنیـــ...
گاهــی چقدر دلــت برای یکــ خیال راحــت تنگــــ می شود...
گاهـــی دلگــیری...شاید از خودتــــــ...شایــــد ....


[ دوشنبه 12 تیر 1391 ] [ 03:29 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات      قـآلبـ