تبلیغات
روزایه خوبمون - بـــــــــــــرو !

روزایه خوبمون

میشود با هم بودن را به رخ دنیا کشید میشود خط خطی کرد فاصله را... میشود لبریز شدگاهے وقتا توے رابطـﮧ ها نیازے نیست طرفت بـهت بگـﮧ  : بـــــــــــــرو !
همین کـﮧ  روزها بگذره  و یادے ازت نگیره  ...همین کـﮧ  نپرسـﮧ  چجورے روزا رو بـﮧ  شب مےرسونے... همیـن کـﮧ  کار و زندگے رو بهونـﮧ  مےکنـﮧ ...همیــن کـﮧ  دیگـﮧ  لا بـﮧ  لاے حرفاش دوستت دارم نباشـﮧ  و همیــن کـﮧ  حضور دیگران توے زندگیش پر رنگ تر از بودن تو باشـﮧ  ...
هزار بار سنگین تر از کلمـﮧ  ے برو واست معنا پیــدا مےکنـﮧ !!!
پس برو قبل از اینکـﮧ  ویرون تر از اینے کـﮧ  هستے بشے
...!!!
طبقه بندی: گوناگون، 
[ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ] [ 06:10 ب.ظ ] [ SEPID ........ ] نظرات      قـآلبـ